Road Bike Adventure, Self Guided Cycling Tours Mid Wales


EIN STORI NI


Mae Crys Melyn Cycling wedi'i leoli ger Aberystwyth yng Ngorllewin Cymru. Rydym yn fusnes teuluol sy'n cael ei redeg gynna i, Scott, a'm mhartner i, Anwen.

Rydw i'n wreiddiol o Lundain, ond fe symudais i'r ardal hon dros ddegawd yn ôl. Ar ôl nifer o flynyddoedd o redeg yn gystadleuol, canfyddais gariad newydd am feicio ym mynyddoedd Cymru. Fel bachgen o'r ddinas, cefais fy machu gan y golygfeydd syfrdanol, y dringfeydd epig a'r disgyniadau anhygoel. A'r ffyrdd di-draffig, lle ceir mwy o ddefaid na ceir yn gwmni. Dwi wedi cystadlu mewn rasys ffordd a threialon amser, ac yn fwy diweddar yr wyf wedi mwynhau gwneud sportifs a mynd ar wyliau beicio dramor. Fe gewch chi groeso cynnes yn fy Nghymraeg gorau (dwi'n dysgu - ond peidiwch gofyn i mi sut i ddweud "a allwch chi addasu fy nghefn cefn?"!).

Ganwyd fy mhartner, Anwen, yng Ngorllewin Cymru. Wedi'r ysgol, gadawodd i fyw ac astudio dramor, ac fe brynodd ei beic teithio cyntaf i archwilio traethau Galicia. Nawr ei bod hi'n ôl adref, mae'r un gariad am fryniau godidog ac arfordiroedd trawiadol yn dal i'w ysgogi i fynd allan ar ei beic. Mae hi'n credu'n gryf fod rhaid cael saib am goffi a chacen ar bob taith, a hi yw'r awdurdod ar gaffis gorau'r ardal.

Nawr bod gennym ddau o blant bach, rydym yn treulio llawer o amser ar lwybrau beicio teuluol yng Nghymru a thu hwnt. Rydym wedi dod i werthfawrogi'n llawn pŵer pedalu hynod siocled, sglodion a hufen iâ!

Byddwn wrth ein bodd yn eich croesawu i Orllewin Cymru ar gyfer eich antur beicio nesaf.

Scott a Anwen