Cycling Adventures, Cycling Holidays

SEICLO PWRPASOL

Oes gennych chi daith seiclo benodol yr hoffech ei gwneud? Hoffech chi gael taith wedi'i theilwra'n benodol ar gyfer eich ffrindiau, eich teulu, eich clwb neu gwmni? Ydych chi'n ystyried gwneud taith seiclo elusennol, ac angen cymorth i'w threfnu?

Gallwn ni weithio gyda chi i gynllunio'r antur seiclo berffaith i chi. Rhowch wybod beth fyddech chi'n hoffi, ac mi wnawn ni bopeth arall.

Gallwn roi cymaint, neu gyn leied, o help ag sydd angen arnoch.

Teithiau a llwybrau sy'n eich siwtio chi.

Mae'n tîm wedi byw a seiclo yng Nghymru ers blynyddoedd, ac mae gennym y wybodaeth leol i'n galluogi i awgrymu teithlen sy'n addas i chi. Rhowch wybod am ba hyd yr hoffech seiclo, pa mor heriol yr hoffech i'r seiclo i fod, beth hoffech wneud ar y daith, a ble yr hoffech ddechrau a gorffen.

Teithiau tywysiedig neu hunan-dywysiedig

Gallwn gynllunio taith unigryw i chi a rhoi cyfarwyddiadau manwl i chi i'w dilyn ar eich liwt eich hun. Neu gallwn eich tywys am ran neu'r holl daith; manteisiwch ar gerbyd cymorth wrth gefn, gyda mecanig i ddelio gyda unrhyw broblem fecanyddol, a digon o luniaeth a byrbrydiau i'ch cynnal ar y ffordd. Cewch mwy o wybodaeth am y dewisiadau teithio gwahanol yma.

Seiclo am ddiwrnod neu taith hirach

Mae digonedd o lwybrau y gallwn eu hargymell, beth bynnag yw'ch dewis. Ac os ydych chi'n dymuno taith estynedig lle byddwch chi'n aros yn rhywle gwahanol bob nos, gallwn sicrhau fod eich bagiau'n disgwyl amdanoch pan fyddwch chi'n cyrraedd eich llety.

Beicio, bwyta, cysgu

Gallwn argymell mannau gorffwys a caffis, bwytai a llety lle cewch groeso cynnes Cymreig. Mae yna rai awgrymiadau llety yma, ond mae dewis mwy o opsiynau ar gyfer pob cyllideb a dewis.

Oddi ar y beic

Fe gewch seiclo ysblennydd yng Nghanolbarth Cymru, ond mae digon o bethau eraill i'w gweld a'u gwneud hefyd - ceir rhai syniadau yma. P'un ai ydych chi'n chwilio am anturiaeth awyr agored, neu'n dymuno darganfod treftadaeth a diwylliant Cymru, gallwn baratoi taithlen sy'n dangos y gorau o'r cwr yma o Gymru.

Rhowch wybod beth hoffech chi, neu ffoniwch Scott ar 07919 358670..