CWESTIYNAU CYFFREDIN


Pa mor ffit sydd angen i mi fod?

Rydym am i chi fwynhau'ch seiclo gymaint â phawb arall yn y grwp. Mae'n bwysig, felly, eich bod chi'n deall graddfa'r daith yr ydych wedi'i ddewis. Hefyd, byddwch yn onest â'ch hun ynglyn â'ch ffitrwydd a'ch hyder ar y beic. Os oes gennych unrhyw amheuaeth ynglŷn â pha mor anodd yw taith, cysylltwch â ni cyn bwcio.


Beth sy'n digwydd os aiff rhywbeth o'i le ar fy meic?

Rydym ni'n ymwybodol nad yw pawb yn hyderus i ddatrys problemau ar ochr y ffordd. Ar ein teithiau tywysiedig, bydd mecanig wrth law i'ch cynorthwyo. Os nad yw'n bosib datrys y broblem yn y fan a'r lle, fe wnawn sicrhau fod eich beic yn cael ei drosglwyddo i'r siop feics agosaf cyn gynted â phosibl. Ar ein teithiau hunan-dywys, gallwch roi galwaf ffôn i ni am gyngor, ac mi ddown allan i'ch helpu os oes angen.


A yw'n bosib hurio beic?

Ydy - mae gennym amrywiaeth o feiciau hybrid ac e-feiciau i'w llogi, yn ogystal â beiciau i blant. Cewch weld yr opsiynau yma. Cysylltwch â ni i drafod eich gofynion neu i fwcio beiciau.


Beth yw'r gwahaniaeth rhwng teithiau tywysiedig a hunan-dywysiedig?

Cewch wybod mwy am y gwahaniaethau rhwng teithiau tywysiedig a theithiau hunan-dywysiedig yma.


Ar daith dywysiedig, beth sy'n digwydd os na allaf gadw lan gyda'r grwp?

Mae pob grŵp beicio yn wahanol, ac mae hynny'n rhan o'r hwyl o fynd ar daith dywysedig. Bydd tywysydd y daith yn rheoli gwahanol alluoedd o fewn y grwp er mwyn sicrhau fod pawb yn mwynhau'r profiad. Mae teithiau hunan-dywysiedig yn rhoi hyblygrwydd i chi seiclo ar gyflymder sy'n eich siwtio chi.


Ydy fy arian yn ddiogel?

Rydym yn cael ein bondio trwy Teithiau Cambria Cyf., ac felly'n cyfymffurfio gyda'r Ddeddf Teithio Pecyn (1992). Mae hyn yn golygu na fydd unrhyw arian yn cael ei ryddhau i ni tan i chi gwblhau'ch taith. Felly mae'ch arian yn ddiogel, a gallech ganolbwyntio ar fwynhau'r seiclo.