SUT MAE'N TEITHIAU SEICLO WEDI EU GRADDIO

Rydym wedi graddio ein teithiau i dri chategori. Mae'r rhain yn cymryd i ystyriaeth pellter y daith, a faint o ddringo sydd i'w ddisgwyl mewn un diwrnod o seiclo. Galwch ddefnyddio'r graddau yma i'ch cynorthwyo i ddewis y daith sydd fwyaf addas ar eich cyfer.

Hawdd: Ar y teithiau hyn, byddwch chi'n seiclo rhwng 20-30 milltir (32-48 km) bob dydd. Ar y cyfan mae'r ffordd yn weddol wastad, gydag ambell fryn achlysurol. Mae'r teithiau yma'n ddelfrydol ar gyfer seiclwyr sydd am daith hamddenol, hawdd sy'n roi digon o amser i fwynhau'r tirlun a'r amgylchedd ysblennydd.

Cymedrol: Mae'r pellter dyddiol a gwmpesir ar y teithiau hyn rhwng 30-50 milltir (48-80km). Maent yn cynnwys rhai rhiwiau serth a hir. Mae'r teithiau yma'n addas ar gyfer seiclwyr sy'n beicio'n rheolaidd a sydd a lefel dda o ffitrwydd a phrofiad.

Yn galed: Gallwch ddisgwyl fod yn seiclo 50-70 milltir (80-110 km) bob dydd, ac mae'r teithiau'n cynnwys nifer o riwiau serth a heriol. Fe'u hanelir at feicwyr profiadol gyda lefel dda o ffitrwydd, ac sydd am herio eu hunain ar rai o ddringfeydd mwyaf adnabyddus Cymru.

Os nad ydych chi'n siŵr pa fath o daith seiclo sy'n addas ar eich cyfer chi, cysylltwch â ni.