Cycling Weekend, Organised Cycling Holidays

TYWYSIEDIG NEU HUNAN-DYWYSIEDIG?

Rydym ni'n cynnig dwy fath o daith seiclo: teithiau tywysiedig neu hunan-dywysiedig. Gallwch ddewis y math o drip sy'n eich siwtio chi orau, yn dibynnu ar pa fath o brofiad seiclo yr hoffech ei gael.

Ar daith seiclo hunan-dywysiedig, mi fyddwch chi'n gwneud eich ffordd eich hun ar hyd y llwybr yr ydym wedi ei baratoi i chi, gan ddilyn cyfarwyddiadau manwl a mapiau y byddwn ni'n darparu i chi. Mae'r math yma o daith yn rhoi'r hyblygrwydd i chi i benderfynu pryd y byddwch chi'n dechrau ar eich ffordd, y cyflymder y byddwch yn seiclo, a ble yr hoffech stopio ar hyd y ffordd. Byddwn yn rhoi digon o wybodaeth leol i chi am y daith, a byddwn yn trosglwyddo eich bagiau o un llety i'r nesaf os oes angen. Os oes angen cymorth arnoch tra allan ar y daith gallwch gysylltu â ni unrhyw bryd.

Bydd taith seiclo dywysiedig yn cael ei arwain gan arweinydd lleol a phrofiadol, ac sydd felly'n adnabod yr ardal a'r teithiau yn dda. Byddwch yn seiclo mewn grŵp bach (uchafswm o 8 o bobl) ac yn dilyn llwybr penodedig bob dydd (er mae bob amser sgôp i fod yn hyblyg, yn dibynnu ar ddewisiadau'r grŵp). Bydd ein cerbyd cymorth wrth gefn trwy gydol y daith, gydag offer sbâr os bydd ei angen arnoch, yn ogystal â diodydd a danteithion cartref i'ch cynnal ar y ffordd. Gallwn gario unrhyw fagiau sydd gennych, a rhoi lifft i chi pe baech chi'n blino. Mae'r opsiwn yma yn un da os ydych chi am ganolbwyntio ar fwynhau'r seiclo, a gadael i ni wneud y gweddill.

Gallwn addasu unrhyw un o'n teithiau i fod yn dywysiedig neu hunan-dywysiedig; cysylltwch â ni i drafod yr hyn a hoffech.